ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Structura organizatorică

Departamentul de valorificare a resurselor turistice:

 • amenajare
 • protejarea resurselor turistice
 • fond documentar

Departamentul de marketing şi management turistic:

 • strategie
 • promovare
 • management
 • cercetare
 • studii de piaţă

Departamentul de analize economice :

 • analize economice, prognoze, studii de evaluare şi fezabilitate
 • colectiv informatizare, tehnică de calcul, baze de date

Serviciul economic-administrativ are în componenţă compartimentele:

 • Financiar - contabilitate,
 • Resurse umane si Administrativ

Consiliului de Administraţie:
Timotin Victor - Preşedinte, Director general al I.N.C.D.T.
Tudorache Doru Marian - Membru, Preşedinte al Consiliului Şiinţific al I.N.C.D.T.
Cazac Liliana - Membru, Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale
Gherman Adriana - Membru, Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Grecu Mihaela - Membru, Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice
Gorgăneanu Gabriel - Membru, Specialist, Director Tehnic - Transilvania TravelToate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact