ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul îşi propune investigarea vulnerabilităţii sectorului turistic din România la schimbările climatice şi identificarea de măsuri eficiente de adaptare la acestea, particularizând analiza pe trei studii de caz, respectiv staţiuni având un profil turistic diferit, Predeal–montan, Eforie Nord–litoral, Vatra Dornei–balnear, şi prin urmare cu probleme variate privind senzitivitatea şi adaptarea la modificările climei. Punctul de pornire al proiectului îl reprezintă analiza impactului schimbărilor climatice în plan economic şi social, respectiv a tendinţelor climatice observabile la nivel european şi naţional şi a vulnerabilităţii sectoarelor economice la schimbările climatice, cu accent pe interconexiunile existente cu turismul.

Se vor studia efectele schimbărilor climatice asupra turismului şi a vulnerabilităţilor cheie din sector, schimbările intervenite în caracteristicile cererii şi ofertei turistice pe tipuri de staţiuni (litoral, montan, balnear).

Prin proiect se va realiza o evaluare cantitativă şi calitativă a impactului schimbărilor climatice la nivel naţional fiind utilizat un instrumentar statistic şi de marketing adecvat (analiza input-output, modele econometrice, cercetare de piaţă). Analiza efectelor schimbărilor climatice asupra activităţii turistice va fi particularizată pentru cele trei staţiuni şi se vor construi scenarii de impact diferite.

Se vor evalua costurile modificărilor climatice privite prin intermediul a trei scenarii adaptare-atenuare-neadaptare. Se va elabora un plan de acţiuni pentru adaptarea la schimbările climatice şi se vor identifica soluţii pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în politicile de turism. Se va elabora un set masuri de adaptare comportamentală la schimbările climatice prin crearea unei strategii de conştientizare.

Proiectul se va finaliza prin identificarea direcţiilor viitoare de cercetare în domeniu şi prin consultarea stakeholderilor din turism cu privire la rezultatele cercetării.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact