ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT

PLAN DE LUCRU. OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui sistem de analiză şi evaluare a vulnerabilităţii sectorului turistic la schimbările climatice, şi elaborarea unui set de măsuri de adaptare specifice, particularizând pe studiul de caz a trei staţiuni turistice de interes naţional, respectiv Predeal, Eforie Nord şi Vatra Dornei.

Plan de realizare

An

Obiective

Activităţi

2010

1. Analiza impactului schimbărilor climatice în plan economic şi social

1.1. Tendinţe climatice observabile la nivel european şi naţional

1.2. Consideraţii generale privind vulnerabilitatea sectoarelor economice la schimbările climatice privite în intercorelaţie cu sectorul turistic

2. Evaluarea implicaţiilor schimbărilor climatice asupra turismului şi a vulnerabilităţilor cheie din sector

2.1. Efectele schimbărilor climatice asupra ofertei destinaţiilor turistice: tendinţe şi răspunsuri spre adaptare

2.2. Influenta climei şi a schimbărilor climatice asupra cererii turistice

2.3. Impactul schimbărilor climatice asupra activităţii de turism pe tipuri de staţiuni (litoral, montan, balnear)

2.4. Diseminare rezultate

2011

1. Investigarea metodelor de evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra sectorului turistic

1.1. Construirea unei baze de date cu indicatori specifici de comensurare

1.2. Stabilirea metodologiei de evaluare a impactului schimbărilor climatice în sectorul turistic

1.3. Evaluări ale impactului schimbărilor climatice asupra sectorului turistic la nivel naţional

2. Construirea de scenarii privind impactul schimbărilor climatice asupra activităţii turistice din staţiunile studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

2.1. Caracteristici geografice şi economice ale staţiunilor studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

2.2. Contextul general al dezvoltării turismului în staţiunile studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

2.3. Scenarii de impact privind efectele schimbărilor climatice pentru staţiunile Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei

3. Evaluarea costurilor schimbărilor climatice: Construirea a trei scenarii adaptare – atenuare – neadaptare

3.1. Abordări cantitative privind evaluarea costurilor schimbărilor climatice în staţiunile studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

3.2. Abordări calitative de evaluare a costurilor schimbărilor climatice în staţiunile studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

3.3. Diseminare rezultate

2012

1. Identificarea de măsuri de adaptare la schimbările climatice şi atenuare a efectelor acestora în staţiunile studiu de caz (Predeal, Eforie Nord, Vatra Dornei)

1.1. Plan de acţiuni pentru adaptarea la schimbările climatice în sectorul turistic pentru staţiunile Predeal, Eforie Nord şi Vatra Dornei

1.2. Identificare de căi pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în politicile de turism (naţionale, regionale, locale)

2. Elaborarea unui set de măsuri de adaptare comportamentală la schimbările climatice în sectorul turistic

2.1. Studiu privind comportamentul turiştilor din staţiunile româneşti în raport cu schimbările climatice

2.2. Construirea unei strategii de conştientizare privind efectele schimbărilor climatice asupra turismului

2013

1. Identificarea de direcţii viitoare de cercetare privind impactul schimbărilor climatice asupra sectorului turistic

1.1. Concluzii privind impactul schimbărilor climatice asupra sectorului turistic

1.2. Propuneri de extindere a analizei efectelor schimbărilor climatice asupra sectorului turistic: forme de turism, regiuni turistice

1.3. Consultarea stakeholderilor din domeniu de turism cu privire la rezultatele cercetării

1.4. Diseminare rezultate


Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact