ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT

SALVATUR - INFORMAŢII GENERALE

Denumire proiect: SALVATUR - Sistem de Analiza si evaLuare a Vulnerabilitatii si capacitatii de Adaptare la schimbarile climatice in sectorul TURistic: Studiu de caz pentru statiunile Predeal, Eforie Nord si Vatra Dornei

Finanţare proiect: 

Grant CNCSIS

Programul: Resurse Umane

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Direcţia de cercetare: Economie; finanţe şi contabilitate; management; administrarea afacerilor; marketing, cibernetică, statistică şi informatică economică; relaţii economice internaţionale

Cod proiect: TE_94

Contract nr. 30/28.07.2010

Valoarea proiectului: 290.310 lei

Durata contractului: 36 luni

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact