ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Proiecte de cercetare

Descriere

Institutul nostru a participat cu succes la numeroase programe interne de cercetare lansate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică: Programul Nucleu, Programul Parteneriate în domenii prioritare, Programul CEEX, Programul CEEX – MENER, Programul CERES, Programul AGRAL, Programul INFOSOC, Programul RELANSIN, Programul AMTRANS etc.

Proiecte

 1. Diversificarea ofertei turistice româneşti prin gestionarea modernă a ecosistemelor forestiere; Studiu privind evoluția, structura, repartiția fondului forestier din România ca suport în dezvoltarea turismului; Evoluția și tendințele pe plan mondial și european în dezvoltarea silvoturismului; Studiu de caz - amenajarea silvolturistică a Ocolului Silvic Pucioasa - Moroieni - Județul Dâmbovița, 2014.

 2. Diagnoza efectelor directe și indirecte ale amenajărilor hidroenergetice asupra turismului din România; Studiu pentru identificarea marilor amenajări hidroenergetice din România și evaluarea calitativă și cantitativă a afectelor asupra biodiversității, 2014.

 3. Studiu privind realizarea unor statistici interconectate între turism și transportul aerian de pasageri; Tansporturile turistice aeriene - componentă de bază a turismului; Caracterizarea sectorului de transport aerian de pasageri din perspectivă statistică; Conexiuni între statisticile de turism și cele de transport aerian de pasageri, 2013.

 4. Proiect de valorificare și introducere în circuitul turistic a unor obiective sau fenomene geoturistice din România; Analiza experienței internaționale privind amenajarea și valorificarea prin turism a unor obiective sau fenomene geologice spectaculoase; Prezentarea situației privind potențialul geologic de interes turistic de pe teritoriul României; Analiza critică asupra stadiului de dezvoltare a infrastructurii specifice și modul de valorificare prin turism; Strategia de dezvoltare turistică a zonelor/localităților de interes; Propuneri de amenajare și/sau amenajare a infrastructurii generale și turistice; Elaborarea unor modele de dezvoltare turistică; Studiu de caz - proiect de amenajare turistică a Parcului Național Munții Măcinului; Programe de valorificare și promovare a noilor produse turistice, 2013.

 5. Planificarea dezvoltării integrate a turismului nautic din România; Dezvoltarea turismului nautic intern şi internaţional; Dezvoltarea spațială a porturilor nautice; Managementul dezvoltării sustenabile a porturilor nautice, studii de caz, 2012.

 6. Analiza comparativă a concurenţei pe forme de turism şi poziţionarea ofertei turistice româneşti faţă de cea a principalilor concurenţi; Analiza comparativă a concurenţei internaţionale pentru turismul balnear, litoral, montan, 2012.

 7. Studiu de consultanţă privind evaluarea infrastructurii generale şi specifice a unităţilor administrativ teritoriale incluse în segmentul de rută de cicloturism Cortina de Fier care traversează România, 2011.
  8. Studiu de cercetare-dezvoltare privind amenajarea circuitului cicloturistic al Dunării pentru zona Calafat – Sulina, Călărași – Sulina, 2011.

 8. Studiu de cercetare-dezvoltare pentru amenajarea reţelei naţionale de campinguri şi a proiectelor de module tipizate; Studiu de piață - Amenajare camping în orașul Horezu, județul Vâlcea și orașul Tulcea- județul Tulcea, 2011.

 9. Studiu de cercetare-dezvoltare pentru valorificarea prin turism a reţelei de fortificaţii din arealul periurban al municipiului București; Studii de caz – Restaurare și refuncționalizare Bateria 1-2 Mogoșoaia, Fortul 13-Jilava, 2011.

 10. Studiu de cercetare - dezvoltare pentru amenajarea reţelei de platforme de campare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; Amenajare platformă de campare în satul Periprava, comuna C.A. Rosetti,  orașul Sulina, 2011.

 11. Studiu de cercetare-dezvoltare pentru amenajarea turistică a zonei tampon aferente rezervaţiei ştiinţifice pădurea Letea din cadrul rezervaţiei biosferei "Delta Dunării", 2011.
  13. Raport statistic de monitorizare a fluxurilor turistice în România, 2011, 2012, 2013.

 12. Sistem de analiza si evaluare a vulnerabilitatii şi capacităţii de adaptare la schimbările climatice în sectorul turistic: Studiu de caz pentru staţiunile Predeal, Eforie Nord şi Vatra Dornei – SALVATUR, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Grant CNCSIS

 13. Studiu privind introducerea Contul Satelit al Turismului în România, beneficiar Ministerul Turismului, 2008

 14. Modele de evaluare economică sectorială a turismului în România – EVECTUR (http://evectur.incdt.ro/), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, PNCDI 2, Programul Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010

 15. Impactul schimbărilor climatice asupra activităţii turistice din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

 16. Proiect de reabilitare complexă şi reintroducerea în circuitul turistic a unor localităţi din România cu potenţial balneoturistic valoros, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2008-2011

 17. Program de amenajare turistică a zonelor metropolitane/periurbane ale aglomerărilor urbane importante cu potenţial valorificabil din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

 18. Perfecţionarea evaluării economice a proiectelor de investiţii, finanţate prin fonduri europene, în activitatea turistică şi servicii conexe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

 19. Creşterea calităţii şi competitivităţii ofertei de agrement a României prin dezvoltarea şi promovarea turismului de vânătoare şi pescuit, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

 20. Studiu complex medico-biologic în vederea utilizării inovative a factorilor potenţial terapeutici de mediu din saline şi peşteră în sănătate şi turism balneoclimatic; soluţii de modelare a acestora – CEFACTERMEDSUB, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul PNCDI 2 Parteneriate în domenii prioritare, 2008-2010

 21. Sistem complex de monitorizare a capacităţii de suport ecologic pentru utilizarea durabilă a resurselor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2005-2007

 22. Evaluarea şi gestionarea situaţiei de risc datorat surselor radioactive antropice din arealele cu potenţial turistic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Program CEEX - MENER, 2006-2007

 23. Sistem integrat spaţial (GIS) de valorificare a zonelor alpine greu accesibile şi cu potenţial turistic complex, pentru includerea lor în circuitul turistic. Dezvoltare valea Lotrului – valea Olteţului, VALOT - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2007-2010

 24. Servicii avansate de informare şi ghidare pentru conducători auto şi călători utilizând hărţi digitale – SAIGHID - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CEEX, 2007-2008

 25. Introducerea în circuitul turistic european a oraşelor culturale din România - managementul şi marketingul destinaţiilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

 26. Dimensiuni şi modele pentru (re)organizarea şi modernizarea staţiunilor turistice, reabilitarea fondului construit din reţeaua turistică naţională la nivelul standardelor europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

 27. Diversificarea ofertei turistice de agrement a României prin promovarea de produse speciale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

 28. Organizarea şi implementarea activităţilor de management şi marketing la nivel regional, premise pentru dezvoltarea turismlui, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

 29. Sistem de identificare si prevenire a declinului destinaţiilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2007-2008

 30. Oportunităţi pentru dezvoltarea rurală în România prin Programele şi Politicii Uniunii Europene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2006-2008

 31. Model de dezvoltare turistica a zonei Zlatna-Bucium-Roşia Montană – Baia de Arieş în perspectiva dezvoltării durabile, ca alternativă a activităţii monoindustriale extractive în declin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CERES, 2004-2006

 32. Relansarea economică şi socială a Municipiului Olteniţa prin dezvoltarea activităţilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul RELANSIN, 2004-2006

 33. Model de echipare complexă a culoarelor rutiere de interes turistic în concordanţă cu cerinţele de integrare europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006

 34. Strategia dezvoltării infrastructurii generale şi turistice în perimetrul viitorului Parc Naţional Făgăraş, în contextul dezvoltării durabile, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact