ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Proiecte de amenajare şi echipare turistică

Proiecte

 1. Planul de amenajarea a teritoriului naţional – Secţiunea VI - Zone turistice. Proiect de fundamentare – analiza şi diagnoza potenţialului turistic la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, beneficiar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 2007

 2. Studiu de dezvoltare a turismului - Complex Lacul Morii, beneficiar Ministerul Turismului, 2009

 3. Studiu de turism pentru elaborarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Zonal Interjudeţean Rezervaţia BiosfereiDelta Dunării, beneficiar INCD UrbanProiect, 2008

 4. Strategia de valorificare a potenţialului turistic în cadrul PATJ pentru judeţului BRĂILA, beneficiar Consiliul Judeţean Brăila, 2008

 5. Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal - domeniu schiabil Valea Sebeşului, beneficiar Consiliul Judeţean Alba, 2007

 6. Proiect de reabilitare complexă şi reintroducerea în circuitul turistic a unor localităţi cu potenţial balneoturistic valoros din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2011

 7. Program de amenajare turistică a zonelor metropolitane/periurbane ale aglomerărilor urbane importante cu potenţial valorificabil din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul Nucleu, 2009-2010

 8. Model de dezvoltare turistica a zonei Zlatna-Bucium-Roşia Montană – Baia de Arieş în perspectiva dezvoltării durabile, ca alternativă a activităţii monoindustriale extractive în declin, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul CERES, 2004-2006

 9. Relansarea economică şi socială a Municipiului Olteniţa prin dezvoltarea activităţilor turistice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul RELANSIN, 2004-2006

 10. Model de echipare complexă a culoarelor rutiere de interes turistic în concordanţă cu cerinţele de integrare europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006

 11. Strategia dezvoltării infrastructurii generale şi turistice în perimetrul viitorului Parc Naţional Făgăraş, în contextul dezvoltării durabile, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul AMTRANS, 2004-2006
Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact