ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  

Politici, planuri şi promovare în vederea creşterii numărului de cicloturişti în regiunea Dunării

Cicloturismul a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani. Cu toate acestea, condițiile şi facilităţile pentru cicloturism de-a lungul Dunării diferă foarte mult. În unele țări, ponderea persoanelor care practică cicloturismul în totalul populaţiei este una semnificativă, iar în altele importanţa cicloturismului pentru transport, sănătate, mediu şi economie abia acum începe să fie recunoscută, cicloturismul fiind adesea tratat ca un subiect secundar. În plus, s-a constatat că la nivel național și transnațional sunt probleme în ceea ce priveşte coordonarea, planificarea, finanţarea şi implementarea acţiunilor de cicloturism. Proiectul "Politici, planuri şi promovare în vederea creşterii numărului de cicloturişti în regiunea Dunării" (cu acronimul "Danube Cycle Plans")abordează provocările anterior amintite, prin stabilirea acţiunilor necesare în vederea consolidării a 3 piloni principali pentru promovarea cicloturismului:

  1. Facilitarea dezvoltării politicilor de cicloturism la nivel național și transnațional, susținute de planuri naţionale de cicloturism, bazate pe o strategie transnațională comună în ceea ce priveşte cicloturismul de-a lungul Dunării;
  2. Sprijinirea furnizării unei infrastructuri adecvate pentru cicloturism, prin definirea rețelei de trasee cicloturistice de-a lungul Dunării, precum şi elaborarea standardelor comune, în vederea realizării unui plan de investiţii pentru actualizarea condiţiilor existente;
  3. Creşterea conştientizării în rândul factorilor interesaţi în ceea ce priveşte nevoile bicicliştilor, cu scopul de a creşte capacitatea de promovare a cicloturismului în regiunea Dunării, prin implementarea unui sistem de "mentori", evenimente şi conferinţe naţionale pentru cicloturism.

Se vor crea grupuri naționale de lucru pentru cicloturism, care vor implica "actorii-cheie" în vederea promovării cicloturismului. Deoarece dezvoltarea infrastructurii de cicloturism s-a făcut într-o manieră fragmentată și adesea nu răspunde nevoilor bicicliștilor, unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect urmărește definirea rețelelor de trasee cicloturistice la nivel transnațional, pentru țările participante la acest proiect și pentru regiunea Dunării, precum şi a standardelor comune de infrastructură și sprijin financiar adecvat prin intermediul schemelor de finanțare naționale și transnaționale. Un alt obiectiv specific al proiectului se referă la creşterea gradului de conştientizare în rândul factorilor interesaţi cu privire la nevoile cicloturiştilor, dar şi creşterea capacităţii acestora de a promova acest tip de turism, ca parte integrantă a unui sistem de transport nepoluant, în vederea îmbunătățirii accesibilității zonelor urbane și rurale din regiunea Dunării. Promovarea cicloturismului ca parte integrantă a unui sistem de transport nepoluant vizează recunoașterea acestuia ca mod de transport egal şi nu unul secundar în ceea ce priveşte activităţile de planificare viitoare.


Durata proiectului: 2,5 ani (30 luni)

Data de începere: 01.07.2020

Data de finalizare: 31.12.2022Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact