ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  

Prezentarea proiectului

Proiectul Green Pilgrimage - Supporting Natural and Cultural Heritage este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, încadrându-se în Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, Obiectivul specific 4.1: Îmbunătăţirea politicilor de patrimoniul natural şi cultural.

Perioada de derulare a proiectului: 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021

Proiectul vizează realizarea unei rețele de rute de pelerinaj la nivel european, care va promova o mai bună înțelegere interculturală și interreligioasă și va crește gradul de conștientizare privind istoria și patrimoniul cultural și natural comun.

La nivelul regiunilor partenere în proiect se dorește:

 • o mai bună înțelegere a noțiunii de pelerinaje verzi și a modului în care se va valorifica patrimoniul cultural și natural;
 • identificarea și analizarea celor mai bune practici în domeniu și transferul acestora prin intermediul planurilor de acțiune;
 • o înțelegere comună asupra politicilor cu impact asupra protecției patrimoniului natural și cultural;
 • măsurarea beneficiilor economice ce pot fi obținute și a durabilității celor mai bune practici identificate;
 • o mai bună înțelegere a strategiilor de specializare inteligentă pentru rutele de pelerinaj, a politicilor in domeniu și impactul acestora asupra patrimoniului natural și cultural.

În urma implementării proiectului se urmărește dezvoltarea a 6 Planuri de Acțiune (unul pentru fiecare regiune implicată în proiect), care au în vedere îmbunătățirea a 6 instrumente politice, prin care se va crea baza pentru realizarea unui nou tip de oferte turistice la nivel European - Pelerinajele Verzi (Green Pilgrimage).

Prin Planurile de Acțiune se are în vedere:

 • implementarea de noi proiecte finanțate prin programele operaționale regionale sau programele operaționale sectoriale;
 • îmbunătățirea instrumentelor de politică (ex. în România – Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural).
 • Îmbunătăţirea implementării politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în particular Investiţii pentru creştere şi creere locuri de muncă, precum şi, acolo unde e relevant, programele de cooperare teritorială, în domeniu protecţiei şi dezvoltării patrimoniului cultural şi natural.

Echipa implicată în proiect:

Alina Cârlogea – manager proiect, carlogea.alina1@gmail.com
Rodica Trifănescu - manager de comunicare, rodicatrifanescu@incdt.ro
Gabriela Marchidan – manager financiar, marchidan@incdt.ro
Doru Tudorache – expert, tudoru007@yahoo.com
Cristina Lixăndroiu – expert, curea@incdt.ro
Cristi Frenț - expert, cristi.frent@incdt.ro
Nadina Creinicean – expert, acronact@yahoo.com
Alina Niculescu – expert, niculescu@incdt.ro

Detalii suplimentare privind obiectivele proiectului, activităţile şi rezultatele anticipate pot fi consultate la adresa de web a proiectului (http://www.interregeurope.eu/greenpilgrimage/).

Parteneri

 • FEDR PP1 (Liderul de Proiect): Consiliul Comitatului din Kent,MAREA BRITANIE
 • FEDR PP2: Regiunea Ostergotland, SUEDIA
 • FEDR PP3: Consiliul Comitatului din Norfolk, MAREA BRITANIE
 • FEDR PP4: Regiunea Puglia, ITALIA
 • FEDR PP5: Regiunea Trondelag, NORVEGIA
 • FEDR PP6: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în turism (INCDT) - ROMÂNIA
 • FEDR PP7: Dioceza de Canterbury – Reţeaua Europeană de Pelerinaje Verzi (Partener consultativ), MAREA BRITANIE

Evenimente

 • Kick-off Meeting, Canterbury, Kent County (Marea Britanie)
 • A doua întâlnire cu partenerii din cadrul proiectului, Suceava (România)
 • Întâlnire cu stakeholderii, Suceava, iulie 2017Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact