ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Arh. Dr. Victor Timotin - director general

e-mail:  victor@incdt.ro

PERSONAL ADMINISTRATIV

Marchidan Gabriela, director economic

e-mail: marchidan@incdt.ro

Alina Andreea Sîrbu, contabil

e-mail:alinaandreea@incdt.ro

PERSONAL CERCETARE

PERSONAL ATESTAT

Dr. Victor Timotincercetător ştiinţific gr. II, arhitect cu drept de semnătură (OAR)
Proiectare de arhitectură şi urbanism, proiecte şi strategii de dezvoltare şi amenajare turistică, studii de oportunitate, documentaţii tehnico - economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), evaluări active şi societăţi comerciale, grafică, design, expert tehnic judiciar în domeniul construcţiilor, managementul proiectelor europene.
e-mail: victor@incdt.ro

Georgeta Maiorescu - cercetător ştiinţific gr. II, geolog
Studii de valorificare a potenţialului turistic balnear, rural, montan, cultural; studii de oportunitate pentru dezvoltarea unor zone și localităţi; documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare turistică, proiecte de cercetare-dezvoltare turistică, proiecte mari de infrastructură regională pentru accesare fonduri europene, studii de fundamentare ştiinţifică pentru declararea unor arii protejate, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate) pentru investiţii în turism, managementul proiectelor europene.
e-mail: maiorescu@incdt.ro

Dr. Camelia Surugiucercetător ştiinţific gr. II, economist
Proiecte de cercetare şi dezvoltare în turism, dezvoltarea de modele econometrice şi statistice în turism, dezvoltarea resurselor umane, strategii şi masterplanuri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, proiecte de amenajare a teritoriului naţional, evaluarea impactului schimbărilor climatice în turism, dezvoltarea turismului rural şi a turismului cultural, managementul proiectelor europene.
email: camelia_surugiu@incdt.ro

Dr. Cristi Frenţ - cercetător ştiinţific gr. II, economist
Proiecte de cercetare în turism (în special în domeniul contribuției economice a turismului - Contul Satelit al Turismului), statistici în turism (metodologii, indicatori, analize), strategii şi masterplanuri, studii de oportunitate şi prefezabilitate, managementul proiectelor europene.
e-mail: cristi_frent@incdt.ro

Dr. Doru Marian Tudorache - cercetător ştiinţific gr. III, economist, Preşedintele Consiliului Stiinţific
Proiecte de dezvoltare în turism (strategii, monografii), baze de date statistice, studii de piaţă, proiecte de cercetare cu privire la turismul urban şi ecoturism, studii de oportunitate, studii de fezabilitate şi prefezabilitate, managementul proiectelor europene.
e-mail: tudoru@incdt.ro

Roxana Astefanoaiei - cercetător ştiinţific gr. III, economist
Proiecte de dezvoltare în turism (strategii), studii de piaţă, strategii de marketing, strategii de comunicare, proiecte de cercetare, studii de oportunitate, planuri de afaceri, documentaţii necesare accesării de fonduri europene, managementul proiectelor europene.
e-mail: roxanasirbu@incdt.ro

Alina Cârlogea - cercetător ştiinţific gr. III, economist
Studii de oportunitate, documentaţii tehnico- economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), elaborarea de analize cost-beneficiu, analize economico- financiare (pe bază de bilanț, cont de profit și pierdere, indicatori economici), analize de risc și senzitivitate, planuri de afaceri, documentaţii necesare accesării de fonduri europene, managementul proiectelor europene.
e-mail: alinacarlogea@incdt.ro

Marioara Musteață - Pavel - cercetător ştiinţific gr.  III, economist
Studii de oportunitate, documentaţii tehnico- economice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), elaborarea de analize cost-beneficiu, analize economico- financiare (pe bază de bilanț, cont de profit și pierdere, indicatori economici), analize de risc și senzitivitate, planuri de afaceri, documentaţii necesare accesării de fonduri europene, studii de marketing, managementul proiectelor europene.
e-mail: pmioara@incdt.ro

Alina Cristina Niculescu  - cercetător ştiinţificgr.  III, economist
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: niculescu@incdt.ro

Rodica Trifanescu - cercetător ştiinţific gr.  III, economist, reprezentantul salariatului
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentaţii tehnice (studii de fezabilitate şi prefezabilitate), proiecte de dezvoltare în turism (strategii, masterplanuri), studii de piaţă, statistici în turism, analize demografice, reprezentarea institutului la Saloanele Cercetării şi la târgurile de profil, managementul proiectelor europene.
e-mail: rodicatrifanescu@incdt.ro@incdt.ro

Adrian Rădulescucercetător ştiinţific, geograf
Evaluări pentru potenţialul natural şi cultural din turism, proiecte de cercetare şi dezvoltare turistică la nivel rural şi urban, proiecte de amenajare turistică, arii protejate, specialist aplicaţii ArcGIS, cartografiere ArcMap, managementul proiectelor europene.
E-mail: adrianradulescu@incdt.ro

Cristina Lixandroiucercetător științific gr. III, economist, reprezentantul managementului  de mediu, auditor intern
Proiecte de cercetare în turism (strategii, masterplanuri), elaborare studii de piaţă, studii de marketing, planuri de afaceri, documentaţii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice, audituri interne privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, managementul proiectelor europene.
email: curea@incdt.ro

Mihaela Barbuasistent de cercetare științifică, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă.
Studii de valorificare a potenţialului turistic, documentare științifică pentru studii și proiecte, managementul proiectelor europene.
email: mihaelabarbu@incdt.ro


PERSONAL NEATESTAT

Daniela Ştefan, tehnician II, inspector resurse umane.
email: danielastefan@incdt.ro

Marian Bucău, conducător auto.

Elena Butnaru, secretară.Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact