ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  
Ministerul Turismului

 • asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul statisticilor de turism

 • elaborarea de documentaţii specifice în domeniul turismului

 • proiecte de amenajare şi echipare turistică interregională, pe judeţe, zone sau obiective turistice;

 • studii tehnice pentru implementarea Contului Satelit al Turismului;

 • strategii de dezvoltare integrată a turismului în România, master plan – uri;

 • studii de prefezabilitate pentru valorificarea prin turism a numeroase zone şi obiective turistice;

 • cercetări de piaţă, studii de fundamentare a strategiilor;

 • studii de oportunitate pentru realizarea şi modernizarea de structuri turistice, pentru constituirea de societăţi mixte, pentru divizări de societăţi comerciale, etc.;

 • evaluare tehnică şi comercială pentru active, societăţi - inclusiv terenuri;

 • participarea ca experţi în diferite grupuri de lucru pentru elaborarea unor strategii, planuri de amenajare a teritoriului naţional, master plan-uri (Planul de amenajarea a teritoriului naţional – Secţiunea VIII Resurse turistice, PATZ interorăşenesc Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal, Strategia de adaptare la schimbările climatic 2011 – 2020, Strategia pentru dezvoltarea turismului elaborată în 2006, Grupurile de lucru pentru realizarea Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026, Grupul de lucru interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România);

 • interfaţă între minister şi alte autorităţi publice centrale şi organisme internaţionale (Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, Banca Nationala a României, Institutul Național de Statistică);

 • participarea alături de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la programe internaţionale (Capacity Building Program on Tourism Statistics derulat de Organizatia Mondială a Turismului în parteneriat cu Oficiul de Statistică al Austriei – Viena 2008 – 2009).Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact