ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Documentaţii necesare pentru accesarea fondurilor structurale şi de preaderare

Descriere

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism oferă consultanţă în domeniul finanţărilor europene, managementul proiectelor atât la nivel de consiliere, implementare şi raportare financiară.

Instituţia noastră vine întâmpinarea societăţilor private şi instituţiilor statului, oferind următoarele servicii pentru accesarea fondurilor europene:

 • verificarea eligibilităţii clientului

 • alegerea fondului potrivit

 • consiliere tehnico - economică

 • elaborarea documentaţiei tehnico - economice: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, plan de afaceri, studiu de marketing

 • asigură interfaţa de comunicare între beneficiar şi Autoritatea de Management al fondului respectiv

 • întocmirea documentaţiei (cererea de finanţare cu anexele aferente) şi depunerea dosarului

Proiecte

 1. Cerere de finanțare - Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Punctul Călimănești  (Programul Operațional regional 2007-2013), 2014.

 2. Plan de Marketing - Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - punctul Călimănești, 2014.

 3. Cerere de finanțare - Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Punctul Căciulata (Programul Operațional regional 2007-2013), 2014.

 4. Plan de Marketing - Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - punctul Căciulata, 2014.

 5. Documentaţii pentru accesarea Fondurilor Structurale Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul de intervenţie 5.2. pentru porturi turistice de agrement, beneficiar Consiliul Judeţean Constanţa, 2008-2010

 6. Cererea de finanţare şi Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic MĂRGINIMEA SIBIULUI - VALEA SEBEŞULUI”, beneficiar Consiliul Judeţean ALBA, Consiliul Locala JINA, Programul PHARE 2004 - 2006

 7. Cererea de finanţare şi Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în zona cultural-istorică a depresiunii HOREZU”, beneficiar Asociaţia localităţilor HOREZU, COSTEŞTI, MĂLDĂREŞTI, Consiliul Judeţean VÂLCEA, Programul PHARE, 2004 - 2006

 8. Cererea de finanţare şi Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Refacerea si dezvoltarea infrastructurii pentru turism in Parcul balnear Vatra Dornei”, beneficiar Primăria Vatra Dornei, Programul PHARE, 2005

 9. Documentaţie Cost – beneficiu pentru proiectul „Centrul de conferinţe şi convenţii NORD OLTENIA”, beneficiar Consiliul Local Călimăneşti, Consiliul Judeţean Vâlcea, Programul PHARE, 2005

 10. Documentaţie pentru accesare fonduri SAPARD pentru pensiunea agroturistică „Poiana Verde” sat Cioneşti, com. Albac - jud. Alba, 2003

 11. Documentaţie pentru accesare fonduri SAPARD pentru pensiunea turistică „DEALU BOŢII”, beneficiar S.C. ŢĂRM COMIMPEX SRL, 2004

 12. Documentaţie pentru accesare fonduri SAPARD pentru pensiunea turistică "La Pădure" Sărata Monteoru, beneficiar S.C. M.M. CONTEX SRL, 2006

 13. Cererea de finanţare şi Studiu de fezabilitate pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii pentru turism în zona Tulnici – Lepşa – Greşu – Soveja, Programul PHARE, 2005Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact