ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  

Pachetele de lucru

Pachetul de lucru 1 - Managementul Proiectului

Scopul acestui pachet de lucru este coordonarea și managementul întregului proiect. Universitatea Tehnica şi Economica din Budapesta (BME) va acționa ca o interfață între Autoritatea de Management (AM),Secretariatul Tehnic (JS) și consorțiul DANUrB.

Activităţi:
- stabilirea Managementului de Calitate (QM) şi desemnarea asigurării managementului de calitate (QAM)
- managementul proiectului pentru toţi partenerii din interiorul parteneriatului DANUrB
- stabilirea şi implicarea comitetului de lucru / Steering Committee
- managementul proiectului, coordonarea şi comunicarea cu Secretariatul Tehnic (JS) /Autoritatea de Management (MA) şi cu partenerii, raportarea

Pachetul 2 - Activităţi de comunicare

Activităţi:
- organizarea comunicării interne între partenerii DANUrB
- comunicarea cu ASP / partenerii asociați strategici şi alte municipalităţi, instituţii şi stakeholderi guvernamentali implicaţi
- comunicarea privind stabilirea metodologiei, cercetarea şi realizarea strategiei
- diseminarea rezultatelor

Pachetul 3 - Platforma de cercetare DANUrB

Platforma de cercetare este principalul instrument de a obţine obiectivele stabilite în programul DANUrB, dat fiind existenţa unui grup de cercetare interdisciplinară din ţări şi domenii diferite, care împreună vor defini toate activităţile de implementare şi cercetare în spaţiul cultural DANUrB.

Activitati
- realizarea unei platforme de cercetare DANUrB între instituţiile de cercetare cu implicarea întreprinderilor locale
- realizarea unui metodologii comune şi a unui model de cercetare a aspectelor spaţiale şi culturale ale DANUrB
- realizarea unei structuri conceptuale pentru strategia DANUrB
- stabilirea metodei de selecţie şi evaluare privind includerea obiectivelor de patrimoniu cultural în traseele turistice DANUrB

Pachetul de lucru 4 - Reţeaua Culturala DANUrB

Obiectivul acestui pachet este de a forma şi a avea reţele culturale, astfel încât acestea să poată fi dezvoltate în sisteme conectate şi efective. Patrimoniul trebuie să fie cercetat şi analizat, iar mai apoi să fie categorizat. Patrimoniul, pentru a putea fi valorificat, mai întâi trebuie să fie descoperit, astfel în planurile de acţiune, o parte din acest patrimoniu va fi reconectat în comunitatea locală, identificându-se noi moduri de folosire .

Activităţi
- cercetarea posibilelor situri urban-culturale şi selectarea obiectivelor de patrimoniu pentru a putea fi puse în valoare,
- conectarea stakeholderilor din domeniul culturii cu instituţiile culturale într-o reţea urbano-culturală
- promovarea legăturilor /conectărilor dintre comunităţi şi aşezările de-a lungul Dunării
- acţiuni pilot pentru a descoperi posibilele obiective nefolosite de patrimoniu urban-cultural din comunităţile locale aferente

Pachetul de lucru 5 - Studii spaţiale DANUrB

Obiectivul principal al acestui pachet este dezvoltarea logică spaţială a strategiei DANUrB, ajutând la dezvoltarea Reţelei Culturale DANUrB şi a tururilor specifice din cadrul proiectul DANUrB.

Activităţi
- organizarea de workshopuri pentru a defini scala spaţială a studiilor şi planificarea necesară pentru elaborarea strategiei
- valorificarea experienţei studiilor spaţiale şi a dezvoltărilor cultural-patrimoniale din zona de sus a Dunării
- realizarea de cercetări în zona transnaţională a Dunării în contextul spaţio-cultural
- crearea platformei GIS pentru a descrie sistemul spațial al Promenadei Culturale DANURB din cadrul sistemului spaţial al Dunării
- cercetarea legăturilor spaţiale dintre Dunăre şi patrimoniul cultural al aşezărilor situate de-a lungul Dunării

Pachetul de lucru 6 Strategia DANUrB

Conectarea resurselor culturale ale localităţilor situate de-a lungul Dunării conform unei strategii valide, care să permită o mai bună înţelegere culturală transnaţională şi o valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural prin turism, rezultând o vizibilitate globală mai concentrată a regiunii Dunării. Această strategie se bazează pe cercetările culturale și rețelele pachetelor de lucru anterioare și integrează viziunile și prioritățile tuturor părților interesate cu datele cercetărilor efectuate. Ea se bazează pe valorificările culturale prezente și pe înțelegerea tematică a elementelor care nu au legătură în prealabil cu cultura locală sau regională.

Strategia va presupune un plan de acțiune, bazându-se pe realitățile regiunilor de-a lungul Dunării. Scale diferite de intervenții vor fi propuse pentru anumite intervale de timp care să asigure o creștere durabilă a instituțiilor culturale locale și a industriei turismului în diferite orașe.

Activităţi
- Integrarea tuturor rezultatelor de cercetare și planificare în strategie;
- Punerea în aplicare a nevoilor și viziunilor actorilor locali / regionali în strategia DANUrB
- Scrierea si publicarea Strategiei DANUrB
- Diseminarea și explicarea strategiei DANUrB către toate părțile interesate

Pachetul de lucru 7: DANUrB TOURS

Obiectivul acestui pachet de lucru este acela de a îndeplini obiectivul specific al proiectului: „un instrument ITC utilizat pe scară largă pus în aplicare pentru realizarea obiectivelor specifice regiunii care să ofere Promenadei Culturale DANUrB instrumente puternice pentru a se promova și a pune în valoare resursele sale culturale de patrimoniu”.

Activităţi
- Crearea de excursii culturale tematice specifice
- Punerea în aplicare a excursiilor selectate în platforma IT sub forma unui PocketGuide Application
- Crearea unui brand care să includă promenada culturală DANUrBToate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact