ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT

Diseminare rezultate către stakeholderi

Ministerul Mediului şi Pădurilor va elabora Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (2011-2020) care are ca obiectiv definirea politicilor şi priorităţilor României în acest domeniu, în special îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel internaţional prin ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi a Protocolului de la Kyoto, precum şi respectarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de stat membru a UE, corelate cu măsurile necesare pregătirii României pentru perioada post 2012 precum şi cu acţiunile corespunzătoare implementării pachetului legislativ „energie-schimbări climatice”.

Colaborarea echipei de implementare a proiectului SALVATUR cu Ministerul Mediului şi Pădurilor s-a materializat în mai multe întâlniri şi schimburi de materiale.

1) Desemnarea din partea INCDT a doamnei Camelia Surugiu ca membru în grupul de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice.

2) Elaborarea componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice din viitoarea Strategie Naţională privind Schimbările Climatice (2011-2020), va fi realizată cu sprijinul experţilor olandezi în cadrul proiectului G2G „Improving the capacity to develop an effective policy on climate change adaptation in Romania”. În acest sens a fost elaborat un chestionar cu sprijinul experţilor olandezi pentru identificarea priorităţilor din domeniul de activitate al diferitelor instituţii în ceea ce priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Respectivul chestionar a fost transmit INCDT în baza Adresei nr. 1012/EP/10.11.2010. Totodată s-a stabilit de comun acord o zi de întâlnire pentru derularea interviurilor între reprezentanţii MMP şi expertul din cadrul INCDT pe tematica schimbărilor climatice

Acest chestionar a fost completat de către directorul de proiect, înmânat reprezentantului MMP şi transmit ulterior pe e-mail către Serviciul Schimbări Climatice în data de 07/12/2010 cu prilejul întâlnirii ce a avut loc între Directorul de proiect, Camelia Surugiu, un membru al echipei, Dincă Ana-Irina şi un reprezentant al firmei olandeze.

3) Pentru elaborarea componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice în viitoare Strategie Naţională privind Schimbările Climatice (2011-2020), Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia de Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă a solicitat în baza Adresei nr. 175084/FM/24.01.2011 cu număr de intrare 47/24.01.2011 furnizarea de rezultatelor din cadrul proiectului SALVATUR - Sistem de Analiza si evaLuare a Vulnerabilitatii si capacitatii de Adaptare la schimbarile climatice in sectorul TURistic: Studiu de caz pentru statiunile Predeal, Eforie Nord si Vatra Dornei, cod proiect TE_94.

În urma acestei solicitări, Directorul de proiect a transmis în baza Adresei nr. 25/01/2011 un Material de sinteză privind principalele rezultate ale proiectului SALVATUR, derulat în anul 2010.


INTALNIRE DE LUCRU CU STAKEHOLDERII, 2 MAI 2013, VATRA DORNEI

In data de 2 Mai 2013, un reprezentant al INCDT a organizat la Vatra Dornei o serie de întâlniri de lucru pentru a discuta cu beneficiarii la nivel local rezultatele proiectului şi a disemina broşura privind Strategia de conştientizare a efectelor schimbărilor climatice pentru staţiunea Vatra Dornei.

La eveniment au participat reprezentanti ai CEFIDEC Vatra Dornei (MADR), Serviciului de Promovare si Dezvoltare a Turismului si Salvamontului – Primaria Vatra Dornei, Hotel Carol, Hotel Bradul Călimani, Hotel Belvedere, Hotel Silva, Agenţia de Turism Bucovina Travel.

INTALNIRE DE LUCRU CU STAKEHOLDERII, IUNIE 2013, PREDEAL

In perioada 26 – 27 iunie 2013, membrii echipei au organizat la Predeal o serie de întâlniri de lucru pentru a discuta cu beneficiarii la nivel local rezultatele proiectului şi a disemina broşura privind Strategia de conştientizare a efectelor schimbărilor climatice pentru staţiunea Predeal.
La eveniment au participat reprezentanti ai Centrului de Informare și Promovare a Turismului, Predeal, Primariei Predeal, Hotel Hera, Hotel Dragului, Pensiunea Ursulețul, Hotel Eden, Hotel Rozmarin.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact