ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  

Danube Cycle Plans: conferința de lansare a proiectului

În data de 28 septembrie 2020 a avut loc conferința de lansare a proiectului "Danube Cycle Plans", la care au luat parte peste 40 de participanți din zece țări europene. Conferința s-a axat pe modalitățile de creștere a gradului de conștientizare în ceea ce privește cicloturismul ca mod de transport zilnic și cum poate fi acesta inclus în planurile strategice. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Mediu din Austria (Environment Agency Austria). Din cauza pandemiei de COVID-19, conferința de lansare a proiectului și întâlnirea partenerilor au avut loc on-line.

"Dacă până acum cicloturismul era considerat mai mult o activitate recreativă, decât un mod de transport, sperăm că meritele sale descoperite recent, respectiv oferirea posibilității oamenilor de a păstra distanța socială, vor include cicloturismul atât în alegerile de transport ale oamenilor, cât și în agendele de lucru ale factorilor de decizie", a declarat Ana Leganel, reprezentantul Programului Transnațional Dunărea, în discursul său de deschidere. În plus, concluziile conferinței au arătat că cicloturismul ar trebui sprijinit la toate nivelurile, inclusiv la nivel macroregional.

Proiectul "Danube Cycle Plans" are drept scop îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru bicicliști, ceea ce ar conduce la creșterea numărului acestora în regiunea Dunării. Proiectul este un parteneriat între nouă țări europene, gestionat de Agenția de Mediu din Austria.

"Pandemia de Coronavirus a adus cel puțin două schimbări în bine în ceea ce privește mobilitatea: deplasarea individuală cu mașina și mobilitatea activă, în special cicloturismul. Cicloturismul este o activitate sănătoasă, durabilă, accesibilă și care permite distanțarea socială. Proiectul "Danube Cycle Plans" va folosi această ocazie, de a aduce cicloturismul pe agenda de mobilitate a țărilor participante", a declarat Henriette Spyr, din partea Agenției de Mediu din Austria.

Partenerii proiectului sunt reprezentanți ai ministerelor naționale responsabile pentru cicloturism sau instituții desemnate de ministerul național de resort din țări precum Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Croația, Slovenia, Bulgaria și România.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea celor trei piloni principali în ceea ce privește promovarea cicloturismului:

(1) Dezvoltarea politicilor de cicloturism la nivel național și transnațional, având ca rezultate principale o strategie de cicloturism pentru regiunea Dunării și planuri naționale de cicloturism;

(2) Sprijinirea furnizării unei infrastructuri adecvate pentru cicloturism, prin definirea rețelei de trasee cicloturistice de-a lungul Dunării, precum şi elaborarea standardelor comune, în vederea realizării unui plan de investiţii pentru îmbunătățirea condiţiilor existente;

(3) Creşterea conştientizării în rândul factorilor interesaţi în ceea ce priveşte nevoile bicicliştilor, cu scopul de a creşte capacitatea de promovare a cicloturismului în regiunea Dunării, prin implementarea unui sistem de "mentori", evenimente şi conferinţe naţionale pentru cicloturism.

Proiectul "Danube Cycle Plans" face parte din Programul Pan-European pentru Transport, Sănătate și Mediu (THE PEP - Transport, Health, Environment Pan-European Programme), al cărui Master Plan pentru promovarea cicloturismului va oferi contribuții valoroase pentru proiect și invers, rezultatele acestuia vor fi de folos la nivel pan-european.

Proiectul "Danube Cycle Plans" este co-finanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDR, IPA).

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc aici:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans 

 Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact