ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT  
Administrații publice locale

VOI NE SPUNEŢI CE, NOI VĂ SPUNEM CUM .....

 • Consultanţă pentru identificarea nevoilor clientului

 • Identificarea oportunităţilor de finanţare

 • Elaborarea documentelor specifice accesării programelor de finanţare

 • Elaborarea de:

 • studii de fezabilitate

 • studii de prefezabilitate;

 • proiecte tehnice;

 • elaborarea documentaţiei necesare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile (cereri de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize cost beneficiu);

 • studii / proiecte privind valorificarea integrată a potenţialului turistic în vederea dezvoltării durabile a zonelor cu potenţial natural şi antropic;

 • studii de fundamentare pentru atestarea unor localităţi ca staţiuni turistice (conform HG nr. 77/1996, 1122/2002, 867/2006 şi 852/2008);

 • elaborarea unor studii/proiecte care privesc segmente sau aspecte punctuale ale activităţii de turism;

 • studii de oportunitate pentru realizarea şi modernizarea de structuri turistice, pentru constituirea de societăţi mixte, pentru divizări de societăţi comerciale, etc.;

 • studii de fundamentare ştiinţifică pentru instituirea de arii protejate (Parcul Naţional Făgăraş);

 • studii de piaţă;

 • prognoze, strategii şi politici de marketing pentru produse şi servicii; promovarea produselor turistice; conjunctura pieţei turistice;

 • hărţi turistice şi pliante de promovare turistică.

 Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact