ACASA  |  DESPRE NOI  |  PORTOFOLIU  |  PROIECTE  |  AVIZARI  |  EVENIMENTE  |  PUBLICATII  |  PARTENERI  |  NOUTATI  |  LEGISLATIE  |  CONTACT

Analiza, proiectarea şi implementarea de baze de date în turism

Proiecte

  1. Sistem integrat spaţial (GIS) de valorificare a zonelor alpine greu accesibile şi cu potenţial turistic complex, pentru includerea lor în circuitul turistic. Dezvoltare Valea Lotrului-Valea Olteţului - VALOT, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul PNCDI 2 Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010

  2. Servicii avansate de informare si ghidare pentru conducătorii auto şi călători utilizând hărţi digitale-SAIGHID, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, PNCDI 2, Programul Parteneriate în domenii prioritare, 2006-2008

Hărţi turistice, ghiduri şi materiale promoţionale

Proiecte

  1. Harta turistică Oltenia de sub munte, beneficiar Asociaţia Depresiunea Horezu, 2006-2008

  2. Ghid turistic Bucureşti, INCDT în colaborare cu SC BUSSINESROM, 2010

AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 591/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT, avizul de specialitate privind oportunitatea investiţiei din punct de vedere turistic pentru documentaţiile tehnico-economice întocmite.Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact